HomePosts Tagged "มัน กัญชา สรรพคุณ"
Posted in Blogging

สาร CBD จากกัญชาอยู่ในร่างกายได้นานแค่ไหน

เมื่อพูดถึงการบริโภคกัญชา คำถามหลายคนสงสัยมากที่สุดคือ CBD จะอยู่ได้นานแค่ไหน และ THC จะอยู่ได้นานแค่ไหน สำหรับการใช้ THC นั้นเป็นการใช้ที่เน้นในเรื่องของความบันเทิงและผ่อนคลายเป็นหลัก แต่สำหรับ CBD ที่อยู่ในรูปแบบของน้ำ มัน กัญชา สรรพคุณ ทางการแพทย์แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเราไม่ได้ใช้ CBD เพื่อความบันเทิง CBD ช่วยการบรรเทาความเจ็บปวด การบรรเทาความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า หรือแม้แต่การเติบโตของเซลล์เนื้องอก เราจะอธิบายว่าวิธีการบริโภคส่งผลต่อระยะเวลาของ CBD อย่างไร 

 

CBD ออกฤทธิ์ได้นานเท่าไหร่ โดยพิจารณาจากวิธีการบริโภค

การสูบกัญชายังคงเป็นวิธีที่พบได้ทั่วไปในการบริโภคกัญชา ปัจจุบันมีกัญชาสายพันธุ์ที่มี THC สูง แต่ผู้ผลิตกัญชากำลังพัฒนาสายพันธุ์ที่มี CBD สูงเพื่อใช้ในหลากหลายรูปแบบรวมถึง