หัวข้อ : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการผลิตยาสมุนไพร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่องานประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการผลิตยาสมุนไพร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดขวด PET กลม สีชา ขนาด 60 ซีซี จำนวน 6580 ใบ
เมนทอล จำนวน 20 กิโลกรัม
น้ำมันแก้ว จำนวน 12 ปอนด์
น้ำมันเขียว จำนวน 6ปอนด์
เอกสารประกอบ