นพ.อุดม โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล รับมอบบริจาคเตียงไฟฟ้าอัตโนมัติ จาก คุณคำสิงห์ ศรีหาบุตร เพื่อนำมาใช้ในห้อง ICU ตึก OPD ใหม่

นพ.อุดม โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล รับมอบบริจาคเตียงไฟฟ้าอัตโนมัติ จาก คุณคำสิงห์ ศรีหาบุตร เพื่อนำมาใช้ในห้อง ICU ตึก OPD ใหม่ 

วันที่โพสต์ : 2018-12-17 สถานที่ : โรงพยาบาลตระการพืชผล