นพ.อุดม โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ในโครงการคัดกรองต้อกระจก

นพ.อุดม โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ในโครงการคัดกรองต้อกระจก

วันที่โพสต์ : 2018-12-14 สถานที่ : โรงพยาบาลตระการพืชผล