กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1สรุปผลงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล 2559ห้องประชุมพนาภินันท์เล็ก2016-09-19
2ประชุมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (NCPR)ห้องประชุมพนาภินันท์เล็ก2016-10-18
3โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กห้องประชุมพนาภินันท์2016-07-13
4กิจกรรมวันพยาบาล โรงพยาบาลตระการพืชผลลานคลินิกเบาหวาน2016-10-21
5ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชห้องประชุมหอไตร2016-10-26
6งานมหกรรมคุณภาพ คนตระการ4.0 ยุคใหม่ ใส่ใจ สุขภาพ 21 ตค 2559ห้องประชุมพนาภินันท์2016-10-21
7วันเบาหวานโลกลานคลินิกเบาหวาน2016-11-15
8นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์ สสจ อุบลฯ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและมอบนโยบาย 24 พย 59ห้องประชุมพนาภินันท์2016-11-24
9พระครูเกษมธรรมานุวัตรพร้อมด้วยชาวบ้านเกษมมอบเงินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลตระการพืชผลห้องประชุมหอไตร2017-03-21
10ประชุมจัดทำเครื่องมือประเมินการประกันคุณภาพบริการพยาบาล เพื่อเตรียมเยี่ยมโรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลเขมราฐ2017-03-02
11กลุ่มเพื่อนตระการมอบครุภัณฑ์ห้องพิเศษ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลตระการพืชผล2017-12-21
12มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้องประชุมหอไตร2017-12-21
13นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี61ห้องประชุมพนาภินันท์2018-01-16
14รับมอบถุงผ้าโรงพยาบาลตระการพืชผล2018-11-02